หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังประจบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเสน่ห์ น่วมนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“ วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก พัฒนาทุกด้าน
บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
การจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
การวางและจัดให้มีการจัดทำผังเมืองอยางเป็นระบบ
การวางและจัดให้มีการจัดทำผังเมืองอยางเป็นระบบ
การส่งเสริมให้มีการจัดระบบรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและชุมชน
การสนับสนุนด้านการบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
การส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ
การปลูกจิตสำนึกและสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
การดำเนินการ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การรณรงค์และสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชนและกลุ่มสตรี
การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการปฏิบัติ
การสนับสนุนให้เพิ่มพูนที่สีเขียวในชุมชน
การแนวทางรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนชุมชนในการดูแลรักษาเฝ้าระวัง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกและส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
การพัฒนาองค์กร
การจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 083-955-5035
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10