หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก
สังคมเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนเศรษฐกิจฐานราก
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังประจบ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา       จำนวน      7      แห่ง    ดังนี้
  โรงเรียนบ้านลานเต็ง
  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
  โรงเรียนบ้านวังประจบ
  โรงเรียนบ้านหนองร่ม
  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองร่ม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแกเครือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบ
มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน        จำนวน      4     แห่ง
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ มีวัด และสำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
วัดวังประจบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
วัดแก่งหิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
วัดสะแกเครือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
วัดลานสอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
วัดน้ำดิบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
วัดโป่งแค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
วัดหนองเสือสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
วัดลานเต็ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
วัดลานยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์ทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11
วัดสะพานสอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12
วัดป่าทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์บ้านสักใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14
 
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน    3    แห่ง     คือ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจบ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแค
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานสอ
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ    100
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 5 รุ่น จำนวน 150 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ     จำนวน 21 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 15 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น จำนวน 210 คน
 
 
วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีสงกรานต์ งานบุญเทศมหาชาติ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 081-888-9479
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10