หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังประจบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเสน่ห์ น่วมนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“ วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก พัฒนาทุกด้าน
บริหารโปร่งใส หัวใจคือประชาชน ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังประจบ มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา       จำนวน      7      แห่ง    ดังนี้
  โรงเรียนบ้านลานเต็ง
  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
  โรงเรียนบ้านวังประจบ
  โรงเรียนบ้านหนองร่ม
  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
  โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองร่ม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแกเครือ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบ
มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน        จำนวน      4     แห่ง
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ มีวัด และสำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
วัดวังประจบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
วัดแก่งหิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
วัดสะแกเครือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
วัดลานสอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
วัดน้ำดิบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
วัดโป่งแค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
วัดหนองเสือสามัคคีธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
วัดลานเต็ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
วัดลานยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์ทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11
วัดสะพานสอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12
วัดป่าทรัพย์สมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13
สำนักสงฆ์บ้านสักใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14
 
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน    3    แห่ง     คือ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจบ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแค
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานสอ
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ    100
 
 
ลูกเสือชาวบ้าน 5 รุ่น จำนวน 150 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ     จำนวน 21 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น จำนวน 15 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น จำนวน 210 คน
 
 
วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีสงกรานต์ งานบุญเทศมหาชาติ
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 083-955-5035
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10