หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก
สังคมเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนเศรษฐกิจฐานราก
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ปัจจุบันตำบลวังประจบมีการคมนาคมภายในตำบลและระหว่างตำบลโดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เชื่อมต่อจากตำบลน้ำรึมผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ไปยังอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นถนนลาดยางสภาพดี และมีทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1132 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่3 หมู่ที่9 และหมู่ที่ 4 ไปยังอำเภอพานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นถนนลาดยางสภาพดี ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านสภาพยังเป็นลูกรังแต่ระบบการเชื่อมโยงยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้
  ถนนลูกรัง/ดิน จำนวน 89 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 แห่ง
  ถนนลาดยาง จำนวน 39 แห่ง
  สะพาน จำนวน 19 แห่ง
 
 
กลุ่มแม่บ้านสตรี       จำนวน      11      แห่ง ดังนี้
  กลุ่มแม่บ้านบ้านวังประจบ
  กลุ่มแม่บ้านบ้านลานเต็ง
  กลุ่มแม่บ้านบ้านสะแกเครือ
  กลุ่มแม่บ้านบ้านลานยาง
  กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองร่ม
  กลุ่มแม่บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์
  กลุ่มแม่บ้านบ้านน้ำดิบ
  กลุ่มแม่บ้านบ้านสะพานสอง
  กลุ่มแม่บ้านบ้านโป่งแค
  กลุ่มแม่บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่
  กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองเสือ
 
 
 
ทรัพยากรในพื้นที่ได้แก่ ป่าไม้ประเภทป่าเต็งรัง ป่าชุมชนและแร่ธาตุประเภทแร่เฟลดสปาร์
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำน้ำ, ลำห้วย, ลำคลองธรรมชาติ     จำนวน    11   สาย คือ
คลองแม่ระกา      
คลองลานเต็ง      
คลองตลิ่งสูง      
คลองหนองเสือ      
คลองหนองร่ม      
คลองลานตาด้วง      
คลองหนองลำดง      
คลองหล่ายโดน      
คลองชัฎสีฟัน      
คลองยายพิณ      
คลองหนองนกกระทา      
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
ฝาย จำนวน 18 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 125 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 3 แห่ง
สระเก็บน้ำ จำนวน 264 แห่ง
ถังเก็บน้ำ จำนวน 49 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล จำนวน 124 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 แห่ง
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 081-888-9479
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10