หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ เรื่องนดยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ อบตวังประจบ อ.เมือง จ.ตาก [ 19 ม.ค. 2555 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)