หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการเงินประจำปี และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 5 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีพ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2