หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสาธิต สุขจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก
สังคมเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนเศรษฐกิจฐานราก
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 

 
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Greenday )  
 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ  ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Greenday )  ขึ้น  ตามนโยบายของนายอรรษิษฐ์   สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้จัดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Greenday ) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทุกวันพุธของสัปดาห์ จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ประกอบด้วย  นายสาธิต สุขจิตร นายกอบต. คณะผู้บริหารฯ ปลัดอำเภอเมืองตาก  ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ ข้าราชการพนักงานอบต. นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังประจบ จำนวน 200 คน  ณ บริเวณป่าชุมชน  หมู่ที่ 2  บ้านแก่งหิน   ตำบลวังประจบ  อำเภอเมืองตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 11.01 น. โดย คุณ จันจิรา แก้วอ่อน

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/31

ลำดับภาพที่ 2/31

ลำดับภาพที่ 3/31

ลำดับภาพที่ 4/31

ลำดับภาพที่ 5/31

ลำดับภาพที่ 6/31

ลำดับภาพที่ 7/31

ลำดับภาพที่ 8/31

ลำดับภาพที่ 9/31

ลำดับภาพที่ 10/31

ลำดับภาพที่ 11/31

ลำดับภาพที่ 12/31

ลำดับภาพที่ 13/31

ลำดับภาพที่ 14/31

ลำดับภาพที่ 15/31