หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสาธิต สุขจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก
สังคมเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนเศรษฐกิจฐานราก
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายอนุวัตน์ บุบผา
ประธานสภา อบต.
 


นายมานิต จันทร์สายทอง
รองประธานสภา อบต.


นางปราณี อินทนานนท์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสนิท เกษสายกร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญธรรม เพ็งอำไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายลำดวน ภู่พรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสายัณห์ ฟักทองอยู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมชาย สับนก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายประเสริฐ เทศมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอนันต์ โมมีเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


จ.ส.อ.สุรสีห์ สุทธิวิลัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางอมรรัตน์ เครือกลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายมานะ พึ่งเพ็ชรสวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายถนอม ทองกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นางพรทิพย์ น้อยจริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 081-888-9479
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10