หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสาธิต สุขจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
วิสัยทัศน์ อบต.วังประจบ
“วังประจบน่าอยู่ ประตูเมืองตาก
สังคมเข้มแข็ง แหล่งน้ำสมบูรณ์
เพิ่มพูนเศรษฐกิจฐานราก
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ”
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
ศาลเจ้าพ่อนํ้าดิบ
อันเป็นประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งแผ่นดินตาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
ตลาดนัด โค กระบือ
แหล่งซื้อขาย โค กระบือ ในตำบลวังประจบ
องค์การบริหารส่วนตำบล
วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
F
acebook
ติดต่อ อบต. 055-891-552
>> click <<
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก ค่ะ
 
 


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2559-2561)

ปฏิทินการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ

ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองร่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสือ
 
 
 
การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-service ) [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจ [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น รู้ทัน Rootan [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
สาระ น่ารู้ ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพิช [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 123 
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณา [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 128 
ประชาสัมพันธ์📣📣 📣 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้📣 [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 140 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 175 
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สม [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 171 
สาระ น่ารู้ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 200 
กำหนดการออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและขอรับเอกสารประกอบการประเ [ 9 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 177 
การปรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 139 
การปรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 199 
โครงการสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 116 
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
การเปิดให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 104 
 
อบต.ป่ามะม่วง ข่าวประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้องฟ้า ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ยกกระบัตร การเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอย [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ช่องแคบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่ระมาด สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.ยกกระบัตร การซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.วาเล่ย์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.ทุ่งหลวง เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.ป่ามะม่วง โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย ) ในเข [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตากที่ 1189/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติด เช [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่อุสุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
 
 
 
 


ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อนม ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นตามโครงการระบ [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง (สายบ้านนา [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางปุ่น [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทรัพย์สมบูรณ [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดลานยา [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรวน-บ [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเด็ด [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายแยกลานมันไร่นา [ 16 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกปร [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ [ 24 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๒๗ [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 1 รายก [ 4 ส.ค. 2563 ]จัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้น [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา [ 3 ส.ค. 2563 ]

 
 
 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ยูเนสโกเปิดรับสมาชิกเครื่อข่ายระดับโลกด้านการเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 8 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 98 
ซักซ้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 91 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 98 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 132 
การกำหนดชื่อผู็ใช้งาน Username รหัสผ่าน Password ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง e-SAR ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 132 
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ FACEBOOK กอนทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท. [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสังคม [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 550 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.วังประจบ พัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านสังคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
สอบถามตำแหน่งค่ะ (14 เม.ย. 2564)    อ่าน 919  ตอบ 2  
cialis generic lowest price (14 เม.ย. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ธ.ค. 2563)    อ่าน 867  ตอบ 3  
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์ก [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 234 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบร [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 696 
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่ [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 317 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็ [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 517 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 304 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 403 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร [ 24 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 461 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป [ 22 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 309 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที [ 20 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 308 
รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 375 
การรัยสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 336 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 615 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 637 
[ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 588 
 
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โทร : 081-888-9479
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10