หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางปุน- บ้านนางประยูร) หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบล วังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรวน-บ้านนางประจวน) หมู่ที่ 9 บ้านลานเต็ง ตำบล วังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำผาง บุษราคัม-บ้านนายสุรเดช ถาสีถา ?บ้านสุกัญญา หมั่นมา ) หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากมุมสายแยกศาลาหมู่บ้าน-บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่นม) หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนใหญ่-กม.3) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งแค ตำบล วังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายนิยม-บ้านนางเย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บริเวณ หน้าสถานีตำรวจภูธรวังประจบ หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บริเวณ หน้าสถานีตำรวจภูธรวังประจบ หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแกเครือ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player